Om chakraer


I de fleste tradisjonelle kulturer har man erkjent at det i menneskekroppen går energistrømninger og at det finnes energi og kraftsentre, disse er plassert forskjellige steder i kroppen. På samme måte som vi har forskjellige andre organer, har disse kraftpunktene også ulike funksjoner. Jeg bruker ordet kraftpunkter og det er det samme som chakraer. Kraftpunktene er uttrykk for en åndelig forståelse og erkjennelse av at kroppen er sammensatt av en rekke kraftfelter og energikanaler.

Chakra betyr energihjul på Sanskrit, og er bindeledd mellom kropp og sjel. De står i direkte forbindelse med livsenergien og eterlegemet. Det er syv hoved chakra som er knyttet til den fysisk/eteriske kroppens funksjoner. Disse er svært viktige i forhold til kroppens helsetilstand og det å balansere kroppens funksjoner.

Vi kan skape forbindelse med kraftdyr til hvert chakra. Det samme kan vi gjøre med steiner og koble oss på de ulike frekvenser, for å gi energi til kroppen. Vi kan koble dyrsymboler til chakraer. Eksempler på chakraer. Rotchakra kan vi knytte slange eller bjørnen. Da bjørnens sans er nesen og den er knyttet til moderjord. Harachakra kan vi knytte ulv som er senter for vilje, mot og som hjelper oss til å komme i kontakt med våre frykter. Solar plexus kan vi knytte løve eller tiger. Grunnen er at løven er som sola, den vil synes og sees og at vi får muligheten til å vise våre talenter frem og hvem vi egentlig er. Hjertechakra kan vi knytte spurven, da spurven er byttedyr og den flyr ut og inn hjertedøren. Halschakra kan vi knytte ravnen eller kråka, siden ravn og kråke er intelligente og klarsynte. Pinealchakra kan vi knytte ørnen eller ugla, da ørnen er bindeleddet mellom det guddommelige og det jordiske. Ørnen kan se mot sola uten å blunke, og hva ser du når du ser klart? Kronechakra guddommelig, kontakten til saivo, de hellige, kontakt med den åndelige kraft. Vi kan knytte reinen til kronechakra, den stillferdige og opplyste som har evnen til å lytte og se før alt annet har vist seg for deg.

108 views0 comments

Recent Posts

See All

Contact us

 Sørkedalsveien 90 0352 Oslo
 

Follow us

  • w-facebook

Telephone: 0047 95 11 21 93

Organization number: 991894632