top of page

The Sáráhkká Festival is a place where people meet Across cultures, the human meeting place is the heart. Sarahkka is the goddess of love and fertility.

She kindles the fire in your heart to help you get in touch with your own power of love and your consciousness, which results in what you go "pregnant" with and what you "give birth" -what you carry into the world.Sáráhkká is closely related to the creation of animals and humans, and by focusing on her power we gain focus on the good power which is inherent in all of us. So that we come in harmony with Mother Earth, animals, plants and all life associated with creation and production.
Then we create a life that is in harmony with ecological consciousness and we can live in line with the values ​​of nature.

How does today's modern man experience nature? Our own inner nature in the face of the outer landscape? At the Sáráhkká festival you can share your experiences with others. Here you have the opportunity to create, bring joy or just be in the moment.


There will be booth, music, workshop, sales stalls, stories, seminars, entertainment and lectures.
At the festival you have the opportunity to visit exciting exhibitors from Norway, Sápmi and from other traditions and countries, all from shamans, artists, performers and artists.

You will have the opportunity to participate in:

• Indian dance workshop
• Make your own rattle of reindeer skins
• Make your own shaman drum with traditional reindeer skin
• Ceremonies, such as the Chagas ceremony
• Sami thought universe
• Ritual dance and music
• Sarahkka's love ceremony etc.
• You can do qigong exercises with sami traditional joik
• Joik Courses
•Concert
• Sámi indigenous insights
• Ritual nature walk
• Attend drum tours
• Common drum journeys around the fire
• Communicating indigenous perspectives and ancient traditions
• Sami healing tradition
• Healing methods from the elements of nature
• Silent shamanism
• Quiet travel with shaman rod
• Workshop, mini-course
• Tells While
• Plant walking and plant meditation
• Children's opera Sami The search for the Northern Lights and much more will be on the program next year. Watch.

Kinesiologi Oslo

Hva er Kinesiologi?

 

Kinesiologi er utviklet i USA. Basert på vestlig forskning og kunnskap innen anatomi, fysiologi, hjerneforskning, psykologi, nevrofysiologi og ernæring. I tillegg til østens filosofi og kunnskap om energilære om meridianer og prinsippet om fem elementer.

 

Kinesiologi er en komplementær behandlingsform. Kinesiologi er en metode hvor man bruker testing av muskler for å rette opp ubalanser i kropp og sinn. Årsaken til de fleste problemer ligger ofte tilbake i tid, det kan dreie seg om: Tanker, følelser, eller fysiske symptomer.

 

Via muskeltesting får vil tilgang til bevisstheten, underbevisstheten og kroppens hukommelse for å spore opp hvor årsaken til følelsesmessig stress og ubalanse ligger.

 

Vi kan oppleve deler av tilværelsen som en belastning i stedet for en utfordring, Formålet med en avbalansering er å eliminere negativ følelsesmessig stress i forbindelse med et mål, slik at følelsene blir balansert og resultatet blir da en ressurs. En viktig lære i kognitiv teori er å forstå at tanker bare er tanker, og ikke nødvendigvis en refleksjon av virkeligheten. Denne erkjennelsen i seg selv kan frigjøre stress, grubling og nedstemthet. 

 

Er du plaget av stress, frykt, angst eller andre emosjonelle plager? Er det noe som begrenser deg fra å gjøre det du virkelig skulle ønske?

 

Kinesiologi viser seg å ha god effekt for:

 • Manglende overskudd

 • Søvnproblemer

 • Konsentrasjonsproblemer og uro

 • Emosjonelt stress, frykt, ubalanser, fobier og angst

 • Hjelper til å bygge opp utholdenhet og fjerne sperrer for egne prestasjoner

 • For øket konsentrasjonsevne

 • Svimmelhet

 • Koordinasjonsvansker

 • Lærevansker, dysleksi

 • Kroppens selvhelbredelse

 • Emosjonelle og mentale barrierer

 • Muskel- og leddsmerter

 • Hodesmerter

 • Selvfølelse

 

Kinesiologi kan benyttes av:

 • Barn

 • Ungdom

 • Voksne

 

Kinesiologi er også en forebyggende behandling, og er en fin metode hvis du vil jobbe med deg selv og din selvutvikling.

 

Pris: 700kr
Varighet: 50min
Timer bestilles på telefon eller kontaktskjema: 95112193.

 

For bestilling av kinesiologi avbalansering, kontakt oss via skjema nedenfor.

bottom of page