top of page

The Sáráhkká Festival is a place where people meet Across cultures, the human meeting place is the heart. Sarahkka is the goddess of love and fertility.

She kindles the fire in your heart to help you get in touch with your own power of love and your consciousness, which results in what you go "pregnant" with and what you "give birth" -what you carry into the world.Sáráhkká is closely related to the creation of animals and humans, and by focusing on her power we gain focus on the good power which is inherent in all of us. So that we come in harmony with Mother Earth, animals, plants and all life associated with creation and production.
Then we create a life that is in harmony with ecological consciousness and we can live in line with the values ​​of nature.

How does today's modern man experience nature? Our own inner nature in the face of the outer landscape? At the Sáráhkká festival you can share your experiences with others. Here you have the opportunity to create, bring joy or just be in the moment.


There will be booth, music, workshop, sales stalls, stories, seminars, entertainment and lectures.
At the festival you have the opportunity to visit exciting exhibitors from Norway, Sápmi and from other traditions and countries, all from shamans, artists, performers and artists.

You will have the opportunity to participate in:

• Indian dance workshop
• Make your own rattle of reindeer skins
• Make your own shaman drum with traditional reindeer skin
• Ceremonies, such as the Chagas ceremony
• Sami thought universe
• Ritual dance and music
• Sarahkka's love ceremony etc.
• You can do qigong exercises with sami traditional joik
• Joik Courses
•Concert
• Sámi indigenous insights
• Ritual nature walk
• Attend drum tours
• Common drum journeys around the fire
• Communicating indigenous perspectives and ancient traditions
• Sami healing tradition
• Healing methods from the elements of nature
• Silent shamanism
• Quiet travel with shaman rod
• Workshop, mini-course
• Tells While
• Plant walking and plant meditation
• Children's opera Sami The search for the Northern Lights and much more will be on the program next year. Watch.

Samisk folkemedisin, samenes religion og noaidevuohta
 

Flere tusen år gammel samisk helbredertradisjon. På samisk kaller vi det for noaidevuohta. De gamle noaidikunnskapene er fortsatt høyst levende i dag.
I forbindelse med den kristnemisjoneringen på 1800tallet ble sjamanen (noaidien) et skjellsord, likevel fortsatte noaidien sin virksomhet, men under andre betegnelser som guvllar, buorideaddji (helbreder), diehti (En som hadde kunnskap) og oaidnu (klarsyn).  De som nå er bærer av arven er svært betydningsfulle og viktige formidlere av slik kunnskap. Kilde Aage Solbakk

 

Den samiske sjamanen kalles noaidi, som har evnen til å lytte og se bakenfor.  På den måten er noaidi en seer.

 

En sjaman er en som formidler kunnskap, kunstner, helbreder, seer og formidler.
 

En sjaman ble gjerne valgt ved at andre i samfunnet ble oppmerksom på sjamanens evner, dermed slo de fast at denne personen var sjaman. Dette var en måte sjamanen ble utvalgt av sitt folk. Sjamanevner kunne overføres fra en sjaman til en annen, det kunne være i forhold til arv, eller at en sjaman utpeker en etterfølger eller ”kollega”. Også i eldre tider holdt sjamaner kurs.
 

Ofte kunne forfedreåndene gjøre et menneske oppmerksom på sine evner ved å skape forstyrrelser, slik at den vordende sjamanen ble rammet av for eksempel en psykisk lidelse. Gjennom denne sykdomstilstanden kunne den nye sjamanen få sin ”oppvåkning” og bli klar over sine gaver og sitt kall.
 

Tradisjonelt har sjamaner, for eksempel samiske noaider, ikke fortalt om sine evner og sin virksomhet. Dette var ikke nødvendig da sjamanen levde i tette felleskap med sin siida eller landsby. I dag er det slik at sjamanen ikke nødvendigvis lever i sitt opprinnelige lokalmiljø. Dette betyr at sjamanen lever i en sammenheng der mange ikke kjenner han eller henne fra før. Da kan det bli nødvendig for sjamanen og annonsere om sine evner og sin virksomhet.

Har du spørsmål, vennligst kontakt oss via skjema nedenfor.

bottom of page